За нас

„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД

„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД е частно дружество, специализирано в осъществяване на комплексни лицензирани услуги в областта на частната индустрия за сигурност. За своето над 30 годишно съществуване, Дружеството се утвърди в охранителния бранш, с изявен професионализъм, коректност и лоялност към клиентите. „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД се представлява и управлява от собственика си - г-жа Васка Александрова Пенкова, регистрирано е в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 111030241. Дружеството е с основен предмет на дейност – извършване на частни охранителни услуги.

„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД  осъществява лична охрана, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана с технически системи за сигурност, охрана на мероприятия и др. Дружеството професионално организира и изпълнява въоръжена или невъоръжена физическа и/или техническа охрана на обекти и намиращото се в тях имущество на юридически и/или физически лица - административни сгради, промишлени предприятия и стопански обекти, банки, офиси, културни институции, здравни и учебни заведения, експозиции, магазини, строителни обекти, мини, пътища, складови помещения, обекти на железопътния и въздушния транспорт и други.

„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД, е надлежно лицензирано и осъществява дейността си на територията на страната.

Компанията има опит в проектиране, монтаж, профилактика и поддръжка на сигнално-охранителни и пожаро-известителни системи, контрол на достъп, видеонаблюдение и денонощен мониторинг на обекти, реагиране с автопатрули и др. 

Развитието на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД  е резултат на:

 • екип от високо квалифицирани специалисти;
 • чиста репутация и високо доверие от страна на клиенти, партньори, доставчици и служители;
 • справяне с критични ситуации и управление на риска;
 • активна комуникация с клиентите.
Нашата мисия

Цялостната дейност на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД  е насочена към удовлетворяване на изискванията на деловите му партньори, свързани с осъществяваните охранителни услуги, изразяващи се в:

 • защита интересите на клиентите; 
 • висока степен на сигурност, обезпечена с надеждна охрана;
 • дискретност;
 • осигуряване на ред, спокойствие и нормални условия в работния процес;


Гаранции за това са дългогодишната практика и високата отговорност към поетите ангажименти. Това се осъществява на база на професионалните умения, знания и опит на служителите в съответствие с изискванията на международните стандарти за качество, безопасни и здравословни условия на труд и нормативните изисквания за дейността.

Принципи, цели и фирмена политика

Основни принципи
Всички решения и процеси са базирани на спазването на законовите разпоредби, високите етични стандарти и ценности на нашата компания. По този начин печелим доверието на клиентите, служителите, доставчиците и партньорите ни. Тези принципи играят важна роля за високата репутация на марката „СКОРПИО“ и насърчаването на дългосрочната устойчивост и растеж на компанията.


Нашите ценности
Решенията и действията на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД се подчиняват на три основни ценности: почтеност, коректност и отговорност.
Ценностите ни са в основата на нашата дейност и корпоративната култура е изградена върху тях. Те помагат да се оформи  просперираща компания чрез създаване на стойност за клиентите, нейните служители и партньори.


Бизнес етика
„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД държи на честни, прозрачни и справедливи отношения и е твърдо ангажирана да поддържа и насърчава най-високите етични професионални стандарти във всички аспекти на бизнеса си.


Лоялна конкуренция и антимонополност
Ние вярваме в лоялната търговия и честната конкуренция, основана на почтеност, качество на продукта, цена и обслужване на клиентите. Твърдо ангажирани сме да спазваме всички приложими закони и разпоредби, насърчаващи лоялната конкуренция.


Основен приоритет на фирмената политика е постоянно усъвършенстване на процесите, свързани с изпълнение на следните цели:

 • Непрекъснато разширяване на обхвата, обема и модернизация на предлаганите охранителни услуги.
 • Внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на сертифицираната 
 • Повишаване подготовката, квалификацията и компетентността на човешките ресурси.
 • Непрекъснато повишаване качеството на охранителната услуга с цел по-висока удовлетвореност на клиентите.
 • Постигане на положителни резултати и осигуряване на стабилно развитие на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД.
 • Стриктно изпълнение на поетите ангажименти и отговорности.


Основна цел при осъществяване на дейностите ни е:
„Високо качество на охранителните услуги и удовлетвореност на клиентите”.

Ръководството и всички служители на фирмата се ангажират да прилагат системата за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2007, като начин за подобряване на работата и повишаване на резултатността на охранителната дейност.

Кариери в компанията

Фирмената политика на „Агенция за Сигурност СКОРПИО“ ООД  е насочена приоритетно към правилния подбор и развитие на кадровия потенциал. Утвърдените традиции в тази насока обуславят постигнатото до момента и се явяват гаранция за бъдещи успехи и развитие на дружеството.

Разгледайте нашите обяви в Jobs.bg и Zaplata.bg

24 Часова Охрана

Екипът ни е подготвен и готов да Ви обслужва 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Сигурност, без почивни дни!

Специализирана охрана

Всеки един от нашите охранители минава през утвърдено обучение, както и изучава в детайл обекта на който ще работи.

Направете запитване

"Агенция за сигурност СКОРПИО" ООД е винаги готова да отговори на Вашите запитвания в най-кратък срок.

Нашият Екип

Васка Пенкова

Васка Пенкова

Управител

Васка Пенкова

Управител

Красимир Лозев

Красимир Лозев

Директор – „НДО”

Красимир Лозев

Директор – „НДО”
Емилия Трайкова

Емилия Трайкова

Директор, „Икономическа дирекция”

Емилия Трайкова

Директор, „Икономическа дирекция”
Диана Иванова

Диана Иванова

Директор - Дирекция ,,ПРАВНА”

Диана Иванова

Директор - Дирекция ,,ПРАВНА”
Елеонора Илиева

Елеонора Илиева

Счетоводител-фактурист

Елеонора Илиева

Счетоводител-фактурист
Камен Пенков

Камен Пенков

Мениджър ,,Ключови клиенти”

Камен Пенков

Мениджър ,,Ключови клиенти”
Катя Башленска

Катя Башленска

Директор ,,Документация, Стандарти, Конкурси”

Катя Башленска

Директор ,,Документация, Стандарти, Конкурси”
Димитринка Михайлова

Димитринка Михайлова

н-к кабинет,и началник ОСД

Димитринка Михайлова

н-к кабинет,и началник ОСД
Кристина Пламенова

Кристина Пламенова

Изпълнителен секретар, отдел ,,Секретариат и Деловодство”

Кристина Пламенова

Изпълнителен секретар, отдел ,,Секретариат и Деловодство”

Защита за вашето спокойствие

Избирайки нас, Вие избирате доверието, качеството и опита!

Сертификати

Лицензи

Разрешения

КЛИЕНТИ

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
 • https://www.allianz.bg/
 • https://dskbank.bg/
 • https://facingthesun.eu/
 • https://baldaran.bg/
 • http://minstroy.com/
 • https://www.sofiyskavoda.bg/
 • https://www.tracebg.com/
 • www.mundus.bg

Специализиранa службa за сигурност: 0700 10 711

Доверете се на професионална и качествена сигурност и охрана