Иновации и технологии

Иновации и технологии

Ние вярваме, че всяка компания трябва постоянно да се актуализира и да следва новите тенденции в инсутрията, с цел да расте и да подобрява качеството на услугите си, както и да задоволява напълно клиента си. И точно поради тази причина, „Агенциа за Сигурност Скорпио“ е първата и единствената компания в България която ползва най-новите и модерни софтуери които помагат както на охранителят, така и на клиентът да се чувства сигурен и в безопасност, имайки постоянен достъп до ключова информация свързана с обекта. Тази технология се казва “QR Patrol” и работи по следният начин:

Иновации и технологии

Системата за обходи QR Patrol контролира всеки един аспект от дейността на охранителя на обекта, осигурявайки прозрачен поглед върху действията на поста. Екипирана с GPS Tracker, който позволява контрол на всеки обход в реално време, паник бутон, известителна система в случай на инцидент, пряка връзка с охранителя и изготвяне на ежемесечни доклади, свързани с дейността на обекта. Нов, лесен за използване и напълно иновативен, софтуерът на QR Patrol, гарантира най-високото ниво на техническа сигурност.

Иновации и технологии

Процес на Действие
Софтуерът на QR Patrol е направен, така че всеки охранител да може лесно и бързо да регистрира и отчита важните точки на периметъра. Отговорния пазач на обекта е информиран и в последствие научен как и къде е нужно да бъде извършен обхода, както и как да реагира на всеки един инцидент.

Както се вижда на снимката (отляво), QR кодовете са поставени на предназначени стратегически места на обекта. Охранителят минава през всяка една от тези точки и сканира кода. Така, отговорникът на обекта знае в реално време кога е бил на определената локация и в случай на инцидент, кога е реагирал. След извършването на обхода, охранителят отчита край на патрула и автоматично сигнализира за това на Денонощният мониторинг център локализиран в централата на Скорпио.

В случай на инцидент, патрула може да изпрати внезапен сигнал към Мониторинг Центъра. QR Patrol позволява на пазача да изпрати снимка на произшествието, гласово или писмено съобщение, както и да се подпише, за бърза идентификация пост-фактум. Благодарение на този софтуер, всичко това може да се случи в рамките на минути, независимо от обекта или неговата локация.

Иновации и технологии

Иновативната система успява да проследи в реално време целият маршрут на обхода благодарение на най-актуалните GPS модули.

Предимството на такъв вид следене е, че отговорникът на обекта, както и клиентът може да е сигурен, че обходите се извършват коректно и навреме.

Анализът на маршрута е важен, тъй като позволява лесна и бърза реакция, както и внезапна идентификация на местоположението на инцидента.

Иновации и технологии

Освен мобилно приложение, QR Patrol разполага и с PC софтуер, който ще бъде използван от Мониторинг центъра на компанията. Всичката информация в реално време свързана с обекта ще достига до компютърната платформа, от която ще бъде организарана цялата и бърза реакция в случай на инцидент. 

Всеки започнат и завършен обход ще бъде акуализиран и запизан в центъра, позволявайки на отговорника да реагира бързо и адекватно, в случай на неизпълнен обход или физически проблем с охранител.

Иновации и технологии

След пълен анализ на приложението, можем напълно да гарантираме на нашите клиенти, че този софтуер разграничава нас от всяка друга конкурентна фирма. В Скорпио държим на качеството, както и на Вашето доверие и QR Patrol е първата стъпка към предоставянето на цялостна, нова и напълно сигурна услуга. Така, Вие знаете във всеки един момент какво се случва на обекта Ви и доколко той е предпазен.