Охрана на мероприятия

Охрана на мероприятия

„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД  осъществява и дейности по охрана на мероприятия, насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности по охрана на концерти, охрана на значими обществени, спортни и бизнес-мероприятия и др.  

Охрана на мероприятия

Благодарение на вътрешното ни обучение, Агенция за Сигурност Скорпио гарантира безопасното осъществяване на всякакви мероприятия. За 29 годишния си опит, дружеството се е утвърдило като символ за качество на всякакви събития. Независимо дали става въпрос за открити или закрити масови мероприятия, нашите служители са оборудвани с най-актуалните системи за комуникация, гарантирайки спокойствието на всеки гост. Всички охранители следват предварително изготвен инструктаж, запознават се с обекта и всички подробности свързани със събитието, както и биват подготвени за бърза адаптация към всякакви обстоятелства, както планирани, така и непредвидени. С тази цел, всички служители са готови да реагират, осигурявайки за Вас пълна пезобасност!

Охрана на мероприятия