Техническа охрана

Техническа охрана

„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД осъществява техническа охрана на имущество чрез мониторинг и реакция и надеждно дистанционно видео-наблюдение. Проектиране, доставка, монтаж, профилактика и поддръжка на сигнално - охранителна техника на обекти или на отделни зони и помещения, контрол на достъп, видео системи за денонощен мониторинг на открити и закрити пространства, пожаро-известителни системи, периметрови системи за защита на външно оградени пространства и др.

Техническа охрана

„Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД осъществява техническа охрана на имущество чрез мониторинг и реакция и надеждно дистанционно видео-наблюдение. Проектиране, доставка, монтаж, профилактика и поддръжка на сигнално - охранителна техника на обекти или на отделни зони и помещения, контрол на достъп, видео системи за денонощен мониторинг на открити и закрити пространства, пожаро-известителни системи, периметрови системи за защита на външно оградени пространства и др.  

Техническата охрана на обекти се реализира в две направления:

Управлението на силите и средствата се извършва от Денонощен Мониторинг  Център (ДМЦ) на дружеството, с местонахождение: гр. София, ул. „Пирин“ № 50, ет. 1

1. Комбинирано - физически сили в охраняван обект – локални технически системи, с реакция и проверки на място;
2. Охрана на обекти със СОТ и/или видеомониторинг – без присъствие на физически сили, с реакция и проверки от специализирани автопатрулни екипи;

Алармените сигнали и видео изображенията се получават директно в ДМЦ, където се осъществява  централизиран мониторинг в реално време, вкл.  контрол на движението на мобилните екипи – автопатрули с GPS система.

Техническа охрана

Техническите системи за сигурност на обектите отговарят на най-високите световни изисквания за сигурност и надеждност.

Решения за видеонаблюдение:

  • 1Р мрежови системи за наблюдение;
  • сигнално-охранителна техника;
  • пожароизвестителни и звуково-евакуационни системи;
  • интегрирани решения за контрол на достъпа;
  • мениджмънт системи;
  • публично-оповестителни системи;
  • конгресни и конферетни комуникационни системи.